Quý khách mua hàng có thể chuyển khoản vào các tài khoản sau:

1. Ngân hàng Vietcombank

Chủ tài khoản: Phùng Trường Giang

Số tài khoản:  0011004327546

Mở tại: Vietcombank Sở Giao dịch 1

2. Ngân hàng Vietinbank

Chủ tài khoản: Nguyễn Thành Chung

Số tài khoản: 104866760219

Mở tại: Vietinbank chi nhánh Ba Đình

3. Ngân hàng BIDV

Chủ tài khoản: Nguyễn Thành Chung

Số tài khoản: 21110000434891

Mở tại: BIDV Hà Nội

4. Ngân hàng Agribank

Chủ tài khoản: Nguyễn Thành Chung

Số tài khoản: 1507205562891

Mở tại: Agribank chi nhánh Cầu Giấy