Ổ cứng, thẻ từ và các thiết bị điện tử khác như Tivi, máy tính, điện thoại di động,... dễ bị ảnh hưởng bởi từ trường mạnh của nam châm. Điều này dễ gây ra các thiệt hại không mong muốn như mất dữ liệu, thông tin hoặc hư hại hoàn toàn thiết bị. Vì vậy, hãy giữ khoảng cách an toàn ít nhất 1 mét đối với các thiết bị trên.

Nam châm có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của tim. Vì vậy hãy giữ khoảng cách an toàn và không nên ở lại lâu trong môi trường có từ trường mạnh.

Không được khoan, đục, cắt hay mài các sản phẩm nam châm.

Khi thao tác với nam châm, phải luôn đảm bảo an toàn. Hãy sử dụng kính và găng tay bảo hộ khi làm việc với các sản phẩm nam châm.

Nam châm không phù hợp với trẻ em. Hãy đảm bảo nam châm ngoài tầm với của trẻ em