Công ty chúng tôi sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm và chuyển phát hàng hóa cho Quý khách qua những Công ty chuyển phát nhanh uy tín và có mạng lưới rộng khắp Việt Nam.

1. Tổng Công ty Bưu Chính Viettel - Viettel Post

2. Bưu điện Việt Nam